TIDTABELLEN är appen med tidtabeller för alla gula vägfärjor i Sverige

Appen finns för iOS och Android

I appen finns också en kartfunktion som ger dig en vägbeskrivning och talar om hur lång tid det tar att köra till färjan från där du är.

Alltid aktuell färjetidtabell

Genom öppet API hämtar appen information om aktuell tidtabell från Färjerederiets tidtabelldatabas, så tidtabellerna är alltid uppdaterade.

 

Planera din resa

Det  är många färjetrafikanter som efterfrågat en app med tidtabeller och vi hoppas att den hjälper trafikanter att enklare hitta tidtabellerna. Förhoppningsvis kan en enklare planering också leda til färre hetskörningar.

Värna om vår miljö

Vi hoppas också att appen ska minska behovet av de tryckta papperstabellerna, vilket sparar på vår miljö.

TIDTABELLEN är utvecklad av bolaget Maritid HB

Initiativtagare till appen Tidtabellen är Carl Pike som är befälhavare på en av vägfärjorna. På sin lediga tid har Carl skapat Tidtabellen i samarbete med utvecklare. Carl kom på idén om en app och med hjälp av sin kunskap om färjetrafiken i Sverige tog han fram struktur och funktionalitet. Först utvecklades appen för iOS och den första versionen släpptes i januari 2016. Arbetet att utveckla appen för Android har pågått under en tid och i juni 2017 släpptes första versionen.